Spring til indhold

RUNNING DINNER i Vridsted

Nærmere herom senere. Henvendelser ang. arrangementet til Heidi Ring Madsen, Christina Riisgaard eller Karin Lyhne

Lokaldysten i Vridsted

Alle kan deltage i dysten mellem 19 byer i Viborg Kommune. Du kan gå, løbe eller cykle og må også gerne veksle mellem disciplinerne.

Byfesten ved Åen fortsætter

Byfesten fortsætter med masser af aktiviteter. Du kan læse nærmere om det, når den grønne udgave af Den Blå bliver runddelt.