Udvikling af Vridsted

På mødet den 6. juni blev følgende arbejdsgrupper etableret:

1. Nye attraktive byggegrunde
2. Aktiviter ved Karup Å
3. Udvidelse af hallen
4. Kommunikation og informationsteknologi for byen og dens beboere samt samarbejde mellem byerne i Vestfjends.
5. Musikfestival ved åen i samarbejde med vores nabobyer.
6. Markedsføring / PR af Vridsted

7. Byforskønnelse

Se referater her

Du kan læse på de underliggende sider hvem der er tovholder på den enkelte gruppe, hvem der er med i gruppen og hvad der sker i gruppen. Du kan også læse om det på facebook på siden:

Vridsted By

Har du forslag til andre grupper , er du også velkommen til at fremkomme med dem.

Bag det hele står gruppen “Sammenrend”, der består af:

 Anders M. Christensen (amc@fiberpost.dk, 22620568)

Aase Mørk (aaamork@gmail.com, 23117828)

Heidi Søndergaard (heidi-sondergaard@hotmail.com, 28308564)

Kristian Hansen (kribsen@fiberpost.dk; 30426300)

Holger Kudahl (hku@pc.dk; 28255175)