Aktiviter på/langs Karup Å – stisystem

Der har været et ønske om at etablere en sti ved åen.

Har du lyst til at høre mere om det kan du kontakte “sammenrendet” her