Byforskønnelse

Tovholder:  Kurt Andersen (kurt.normanna@gmail.com, 22489545)

Villy Jensen’


Viborg stift folkeblad har været ude og snakke med Kurt Normann Andersen om det store arbejde en gruppe frivillige laver mellem kirken og cykelstien

Læs her


Vridsted har fået midler fra puljen til byfornyelse. Helt præcist har vi fået bevilget 65.200 kr. til et projekt i tilknytning til den nye cykelsti mellem Vroue og Vridsted.

Det er Kurt Andersen, som er tovholder på projektet, som forventes tilendebragt til foråret. Målet er at få et lille rekreativt område med grill og bålplads. Når det står færdigt, har vridstedboerne mulighed for at mødes til hygge og grillpølser i udkanten af præstegårdsskoven. Også for byens dagplejebørn åbner der sig nye muligheder her.

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Byforskønnelse”]

Og så får vi som noget nyt Jens Langknivs hule. Kurt og hans hulebyggere er i øjeblikket langt fremme med byggeriet af hulen, som kommer til at ligge tæt på bålpladsen.

Projektet er igen et godt eksempel på, hvad frivilligt arbejde kombineret med kommunalt tilskud kan løfte. Der har været op til en halv snes frivillige involveret i dette nye projekt.

Der er så meget energi i Vridsted, hvor der er en stor gruppe af ressourcepersoner, som stiller op, når der skal tages fat. Vi vil opfordre alle til at lægge vejen forbi ”byggepladsen” og følge projektet frem til indvielsen til foråret.