Nye attraktive byggegrunde

Gruppen arbejder videre med forskellige områder omkring Vridsted, både  storparceller, som vi kender det fra tidligere også andre muligheder indgår i
drøftelserne. Der blev fremlagt forskellige idéer og muligheder.

I Viborg kommune er man opmærksom på problemet med udstykninger i landsbyerne og de er parate til at løse det.

Se mere her

Tovholder:

Kristian Hansen (kribsen@fiberpost.dk; 30426300)

Øvrige gruppemedlemmer:

Holger Kudahl (hku@pc.dk; 28155175

Eef van Heesch (eefvanheesch@gmail.com; 23369573)

Rasmus Trads Møller (rasmus@kkmel.dk; 30711511)