Kampen for Vestfjendsskolen

 

I efteråret 2007 blev der i byrådet i Viborg kommune fremsat nogle forslag til ændringer i skolestrukturen i kommunen.

Forslagene gik bla ud på at Vroue og Vridsted skoler skulle slås sammen til én skole i Vridsted, samt at overbygning skulle flyttes til Mønsted skole.

Skolebestyrelserne på Vroue og Vridsted skoler blev enige om ikke at kæmpe imod sammenlægningen, men derimod var de meget bekymrede over at overbygningen på den nye Vestfjendsskole ville blive fjernet.

Det var ikke bare skolebestyrelserne der var bekymrede. Hele skoledistriktet i Vestfjends gik til kamp for at beholde overbygningen.

Der blev i hele vestfjends kæmpet en storstilet aktion.

Vi prøver at skaffe alle billeder, artikler, læserbreve og meget mere.

Se alle billederne fra kampen for Vestfjendsskolen her

Se artikler og læserbreve m.m. her

Har du flere billeder til at ligge må du meget gerne sende den til jakob@vridstedby.dk