Spring til indhold

Koordinationsudvalget

er et fælles organ for foreningerne i Vridsted. Her sidder 2 repræsentanter fra følgende foreninger:

Vridsted Borgerforening, Vestfjends Aktivitets Klub, Vridsted Idrætsforening og Vridsted Menighedsråd. Borgerforeningen er den aktør, der sørger for at der bliver afholdt de nødvendige møder, at der bliver skrevet referat fra møderne, og at disse offentliggøres her på siden samt på VridstedBy-siden på Facebook. Det er på mødet den 31/5 besluttet, at der ikke angives hvem der er repræsentanter for de enkelte foreninger, da det fra gang til gang afhænger af, hvem man vælger at sende.

Herudover kan der også sidde enkeltpersoner, hvis de har en nøglerolle i forbindelse med et eller flere arrangementer eller projekter. Og ved større arrangementer kan der blive inviteret mange aktører med til møderne.

Koordinationsudvalget er ikke en forening, men et “samarbejdsudvalg” der er med til at sikre, at der ikke er uheldige sammenfald i tidspunkter for aktiviteter hos de enkelte foreninger.

Koordinationsudvalget arrangerer overordnet den årlige Byfest, og er medvirkende til, at vi øger samarbejdet og hjælper hinanden ved forskellige arrangementer.

Hvis der skal træffes væsentlige beslutninger omkring noget der vedrører vores by og vores område, vendes problematikker mm i Koordinationsudvalget.

Her kan du læse referater fra de enkelte møder: