Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er et udvalg med repræsentanter fra foreninger og erhverv i Vridsted.

Udvalget har til opgave at vise at hele byen står sammen.

Derudover er det bla udvalget der står bag fx byfesten i samarbejde med byens foreninger.

Sekretær og kontakt på Den Blå

Hans Jørgen Nørgaard  

Tlf. 61607158

Mail: hjnorgaard@gmail.com


Referater:

Koordinationsudvalget – referat fra mødet den 19.1.2017