Sikker Vridsted

 


I Vridsted passer vi på hinanden!

Vi har samlet en række hjemmesider og gode råd til hvordan vi kan sikre os selv og byen mod indbrud.

• Snak med din nabo om de vil holde lidt øje med din bolig når du ikke er hjemme. Selvfølgelig gengældes denne tjeneste ved at du har lidt opmærksom på deres bolig når de ikke er hjemme.

• Det er en god idé at få det til at se ud som om, der er nogen hjemme, når du og din familie er væk.

• Døre og vinduer skal være solide og forsvarligt lukkede og låst, når du forlader dit hjem. Samtidig kan du gøre din bolig svar at komme ind i for en tyv, ved at sikre døre og vinduer med gode låse.

• I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbne vinduer og døre, også selvom du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, mens du er i baghaven

• Sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud. Har du en stige udenfor, så lås den fast

• Opsæt bevægelsessensorer, der tænder lys udenfor boligen, når nogen nærmer sig.

• Du kan overveje, om du vil have en alarm.

• En høj hæk giver tyven ro til at bryde ind. Overvej, om du skal klippe din hæk eller gøre plankeværket lavere.

Se mere på:

www.stopindbrud.dk


Brande i private hjem topper i december

December er højsæson for brande i private hjem, og der er derfor god grund til at tænde levende lys med omtanke.

Hvert år er der mere end 6.800 brande i december måned i private hjem eller ca. 1.300 flere brande end gennemsnittet. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn kender de klassiske brandfarer og følger nogle simple råd for at undgå, at julen ødelægges af en brand.

Få en brandsikker jul ved at følge disse fem simple råd, når du tænder levende lys i stuen og laver julemad i køkkenet:

– Gå aldrig fra tændte, levende lys
– Den, der tænder, slukker
– Hav altid vand i nærheden
– Stil aldrig brandbare ting fra dig på komfuret
– Bliv i køkkenet, når du laver mad på komfuret

Hav en dejlig og sikker jul.

Midtjysk Brand & Redning