Viborg Stift Folkeblad, 26. juli 2017

Vridsted: 3000 har indtil videre været forbi Vridsted bys hjemmeside, Facebook og Youtube for at se den film om Vridsted, som blev vist første gang under Snapstinget i Viborg i slutningen af juni.

Filmen skal markedsføre Vridsted for kommende bosættere, og gennem den godt fem minutter lange video kommer man omkring man blandt andet skolen, hallen, skoven, købmanden, kanopitstoppet, børnehaven og besøger blandt andet dagplejerne og krolf-spillerne i Sognegårdens have og desuden er man flere gange med Kresten Breiners drone på tur over Vridsted.

– Vi er så begejstrede over den video, som udmærker sig ved, at den er lavet af to lokale. Den skal bruges til at markedsføre vores by, og gerne trække flere tilflyttere til, men den har jo også den effekt, at folk, der i forvejen bor her, ser byen på en anden måde og føler en stolthed over deres hjemby. Og er man glad for det sted, hvor man bor, så er man også bedre til at sælge det til andre, og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra lokale, som syntes filmen er god og spændende, siger Aase Mørk, der er koordinator for Sammenrendet i Vridsted.

Det er en gruppe borgere, der i juni sidste år kaldte til borgermøde på Vridsted Skole om hvordan Vridsted skal udvikle sig. 135 mødte frem og snakkede med om fremtidsvisionerne for Vridsted, og her blev blandt andet nedsat et markedsføringsudvalg, og det er gennem dette arbejde, at de to lokale meldte sig til at lave filmen.

Havørredernes dag

Under Snapstinget delte Vridsted-borgerne også mapper med filmen og andet markedsføringsmateriale ud til forbipasserende. 300 mapper blev delt ud, og 82 af modtagerne har svaret på en gættekonkurrence, og vinderne kan afhente deres præmier, når der den 13 . august holder Havørrredens dag i Vridsted.

Samme dag er der nemlig fiskekonkurrence i Karup Å, hvor mellem 300 og 400 lysfiskerne ventes af deltage, og her er masser af aktiviteter blandt andet i lystfiskernes hjemsted ved åen ved Vridsted.

Her kan man også smage på ørreder fra åen som tilberedes af elever fra Skive Tekniske Skole og se et miljørigtigt såkaldt Easy Dome hus, se 3d tegninger af parcelhuse og høre mere om finansering af eventuelle husbyggerier i Vridsted.

Filmen om Vridsted er instrueret af Kaj Agerskov, filmet af Kresten Breiner og det er Karoline Fyhn Svendsen, der er fortæller.

Den kan ses på www.vridstedby.dk eller på Youtube og i øvrigt også på folkebladets hjemmeside www.viborgfolkeblad.dk.