Fjends Folkeblad, 26-07-17

Bæredygtigt kuppelhus udstilles i Vridsted

VRIDSTED Søndag den 13.
august afholder Vridsted »Hav-
ørredens Dag, hvor der udover
en række forskellige aktiviteter
omkring Karup Å også sættes
fokus på mulighederne for at
bosætte sig i byen.
På dagen kan de besøgende
blandt andet opleve et bære-
dygtigt og energivenligt kup-
pelhus, opstillet til lejligheden
på en af byens kommunale
grunde på Præstetoften.
Det er Kristian Hansen, bosat
i Vridsted, der har fået ideen til
at præsentere en demomodel af
kuppelhusene fra Easy Domes,
som firmaet bag de alternative
huse hedder.
Kristian Hansen interesserer
sig for prisgunstige og alterna-
tive måder at »bygge selv på«
og stødte tilfældigvis på en ar-
tikel om den færøske arkitekt
Kári Thomsen. Han har tegnet
saml-selv-kuppelhusene, der er
formet med inspiration fra den
grønlandske iglo.
– Da Kári Thomsen fornylig
var i Danmark mødtes jeg med
ham på den danske fabrik, hvor
elementerne til husene fremstil-
les. Enden på det hele blev, at
der nu udstilles en rå-model
af et 60 kvm kuppelhus her i
Vridsted, hvor det kan ses indtil
udgangen af august, fortæller
Kristian Hansen.
Ifølge Kári Thomsen er der
tale om et hus, der økonomisk
og energimæssigt ikke blot er
en hel del billigere, men også
bruger væsentlig mindre energi
end et almindeligt parcelhus.
Kuppelhus som samlesæt
De igloformede, stærke og
præfabrikerede kuppelhuse
produceres på bestilling, og
man kan selv samle huset på
ganske kort tid, hvis man har
en smule fingersnilde og et par
gæve venner.
Elementerne er meget nem-
me at montere enten på en
betonsokkel eller på et andet
solidt grundlag.
Kári Thomsen fortæller, at
selve opsætningen og forseg-
lingen kan klares på en enkelt
dag. Derefter skal kuppelhuset
gøres indflytningsklart.
Ifølge Easy Domes er husene
bygget i samme kvalitet som et
almindeligt parcelhus og koster
fra start til fuldendt hus cirka
30 procent mindre end et almin-
deligt parcelhus. Samtidig er
Energiforbruget i et kuppelhus
cirka 50 procent mindre.
– Den model, der sættes op
i Vridsted, koster for selve rå-
huset 150.000 kroner. Hertil
kommer så isolering og facade,
alt i alt omkring en halv million
kroner. Og det er vel at mærke
med vinduer og døre inklusive
aluminiumsinddækning. fortæl-
ler Kristian Hansen.
Han fortæller også, at der
er tale om særdeles stærke og
hårdføre huse, der fås i flere
størrelser og med mulighed for
at bygge flere huse sammen, så
der bliver flere kvadratmetre at
boltre sig på.
– Vi håber, der er mange, som
har lyst til at komme forbi og se
huset, når vi den 13. august pro-
moverer Vridsted by. Kuppelhu-
sets ophavsmand Kari Hansen
vil selv være til stede og fortælle
om huset og der vil være mu-
lighed for finansieringstilbud,
fortæller Kristian Hansen.