Udvidelse af hallen

Udvidelse af Hallen

VIF har drøftet de muligheder der kan komme på tale

Der arbejdes med tegninger og finansiering af en udvidelse.
Byens størrelse gør, at alle skal arbejde sammen om en udvidelse til glæde for hele byen, her skal alle byens foreninger og borgere vise, at Vridsted står sammen om fremtiden.

Er der ønsker, behov, eller anden opfattelse, plan eller hvad som helst, så kontakt VIF, eller en fra “sammenrendet” kontakt kan tages til 22620568, eller hvem man måtte ønske.

Tovholder:

Jens Schrøder (formand@vridstedif.dk; 20920433)

Øvrige medlemmer:

Kim Andersen (kahusdesign@gmail.com; 22622633)

Dorthe Clausen