Kollektiv transport i Vestfjends

Viborg Kommune har stort fokus på at forbedre de kollektive transportmuligheder for borgere i landdistrikterne. Viborg Kommune ønsker derfor i løbet af 2018 at gennemføre et forsøgsprojekt med borgerdreven kollektiv transport i dit lokalområde. Som led i planlægningen af forsøgsprojektet vil Viborg Kommune gerne vide mere om jeres transportbehov, transportmuligheder og udfordringer i hverdagen med henblik på bedst muligt at kunne målrette forsøgsprojekterne til jeres reelle behov og udfordringer. Viborg Kommune håber derfor, at du vil bruge ca. 10 minutter på at besvare dette spørgeskema senest den 13. december 2017.

På forhånd tak for hjælpen!

Klik ind og udfyld skemaet her