Spring til indhold

Koordinationsudvalget

er et fælles organ for foreningerne i Vridsted. Her sidder repræsentanter fra følgende foreninger:

Vridsted Borgerforening, VAK, Vridsted Idrætsforening og Vridsted Menighedsråd.

Koordinationsudvalget er med til at sikre, at der ikke er uheldige sammenfald i tidspunkter for aktiviteter hos de enkelte foreninger.

Koordinationsudvalget arrangerer overordnet den årlige Byfest, Cykelsponsorløb/aktivitetsdag mm, og er medvirkende til, at vi øger samarbejdet og hjælper hinanden ved forskellige arrangementer.

Her kan du læse referater fra de enkelte møder: